نامه نگاری انگلیسی - نامه های رسمی

پنج‌شنبه 29 مرداد 1394
عبارات مورد استفاده برای اطلاع رسانی
(خبر دادن، ارسال مدارک و ...) در نامه های رسمی:


* We are writing to inform you that ... / to confirm ... / to request ... / to enquire about ...

* I am contacting you for the following reason...

* I recently read/heard about ..... and would like to know ....

* Having seen your advertisement in ... ,I would like to ...

* I would be interested in (obtaining / receiving) ...

* I received your address from ----- and would like to ...

نظرات (1)
لطفا در مورد نامه نگاری مطلب بیشتر بگذارید.
پاسخ:
چشم حتما
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.