اصطلاحات زبان انگلیسی همراه با معنی فارسی - English Idioms

دوشنبه 1 تیر 1394


Look down on sb

(به کسی) به دیده تحقیر نگریستن
--------------------------------------
A: Why is Lisa so lonely? Nobody wants to socialize with her.
چرا لیزا انقدر تنهاست؟ هیچکس نمی خواهد با او معاشرت کند.

B: It’s her own fault. She’s so arrogant. She looks down on everybody.
تقصیر خودش است. خیلی متکبر است. به همه به دیده تحقیر نگاه می کند.


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.